Maker Faire & STEM Fair Photo Gallery

Up One Level
 Albums
2014-2015 STEM Fair: Pre-Kindergarten - 2nd Grade
Uploaded: March 24, 2015
by: swiegert
Description:
2014-2015 STEM Fair: 3rd - 5th Grade
Uploaded: April 14, 2015
by: swiegert
Description:
2014-2015 Safe Racer: 3rd Grade
Uploaded: April 14, 2015
by: swiegert
Description:
2015-2016 STEM Fair: Kindergarten - 2nd Grade
Uploaded: January 12, 2016
by: swiegert
Description:
2015-2016 STEM Fair: 3rd - 5th Grade
Uploaded: January 12, 2016
by: swiegert
Description:
2015-2016 Safe Racer: 3rd Grade
Uploaded: January 12, 2016
by: swiegert
Description:
2017-2018 Maker Faire: 4th-5th Grade
Uploaded: April 30, 2018
by: swiegert
Description:
2018-2019 Maker Fest: 4th Grade
Uploaded: April 01, 2019
by: swiegert
Description: